O Fundacji

Fundacja Liga Obrony Terytorialnej została powołana do życia z inicjatywy grupy osób, które postanowiły wspólnie działać na rzecz ogólnie pojętej obrony cywilnej i terytorialnej Polski.

Statut Fundacji LOT został ostatecznie określony 1 czerwca 2015 roku i stanowi podstawę działalności Fundacji LOT, która została oficjalnie zarejestrowana w KRS 9 czerwca 2015.

Statut Fundacji Liga Obrony Terytorialnej